Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering biedt dekking als jou of een gezinslid iets ernstigs overkomt. Het gaat hierbij om vaste bedragen die vooraf zijn vastgelegd door de verzekeraar.

Waarvoor heb je een ongevallenverzekering nodig?

De financiële gevolgen van een ongeluk kunnen groot zijn, bijvoorbeeld als je niet meer of niet meer op dezelfde manier kunt werken door blijvend letsel. Het uit te keren bedrag van je ongevallenverzekering kun je gebruiken om het verlies aan inkomen op te vangen en zo de gevolgen beter te overzien. Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering of werkloosheidsverzekering zouden een deel van jouw onzekerheid weg kunnen nemen.

Wat keert een ongevallenverzekering uit?

Een ongevallenverzekering keert vaste bedragen uit, de verzekering dekt niet de daadwerkelijke kosten. Bij blijvend letsel ontvang je een vast bedrag, maar ook bij overlijden wordt er een bedrag uitgekeerd. De kans op een ongeluk met blijvend letsel is gelukkig niet groot, dus de premie is in verhouding laag.

Kom met ons in contact om de mogelijkheden te bespreken.